TÜM HAKLARI SAKLIDIR 2021

osmanlı dönemi türk minyatürleri

bu seri, osmanlı döneminin türk minyatürlerinden seçilen örnekleri saklı ciltlerinden çıkarıp, görsel güzelliklerini büyük boyutlarda vurgulayarak yorumluyor. zengin bir detay ve süsleme ile resmedilmiş, bir dizi sembolle yüklü bu minyatürlerde, osmanlı’nın savaş sahnelerinin, saray törenlerinin ya da av partilerinin o görkemli ve renkli kalabalığı yer aliyor.  bu portrelerde, küçük ağızları ve çekik gözleri ile sanki  birbirinin aynı gibi duran çehreler, gösterişli giysileri içinde osmanlı sarayının muhteşem yaşam tarzını sergiliyor. “saraydan portreler”in bazıları osmanlının en güçlü ve önemli  kimliklerine; bazıları da en sıradan saray görevlilerine ait.

 

seri  37  resimden oluşuyor

 

 

 

 

 

199918 / surname-i vehbi / cirit gösterisi sahnesi’nden detay / yeniçeri / nakkaş levni /
1720 / topkapı sarayı müzesi / a.3593, y.42b / istanbul / tuval üzerine yağlıboya 
80 x 85 cm

 

  

 

199911 / nusretname / tebriz seferi sonunda sinan paşa’nın bir ferman yazdırarak ordunun
kış karargâhına dönüş emrini verişi sahnesi’nden detay / gelibolu’lu mustafa ali / topkapı
sarayı müzesi / h.1365 / istanbul / tuval üzerine yağlıboya 100 x 120 cm

 

  

 

199910 / hünername / ı. süleyman’ın avlanışı sahnesi’nden detay v / lokman / 1587-8 /
topkapı sarayı müzesi / h.1524, y.52b / istanbul / tuval üzerine yağlıboya 100 x 120 cm

 

  

 

199915 / şahname-i selim han / alim şemseddin karabağ, şahnameci seyyid lokman,
hattat ilyas kâtip, nakkaş osman ve kâtiplerin meclisi sahnesi’nden detay / kitap getiren
çıraklar / nakkaş osman / 1581 / topkapı sarayı müzesi / a.3595, y.9a / istanbul /  tuval
üzerine yağlıboya 100 x 120 cm

 

  

 

199812 süleymanname / kanuni sultan süleyman’ın menderes nehri kıyısında elinde bir
doğanla avlanışı sahnesi’nden detay ı / hasodalı ağa / nakkaş osman / 1558 / topkapı
sarayı müzesi / h.1517, y.132a / istanbul / tuval üzerine yağlıboya 50 x 50 cm

 

  

 

199902 / murakka / uyuyan genç kadın portresi’nden detay / nakkaş levni / 1720 /
topkapı sarayı müzesi / h.2164 / istanbul / tuval üzerine yağlıboya 50 x 50 cm

 

  

 

199903 / murakka / halil bin uveys ağa adlı peyk portresi’nden detay / nakkaş levni / 1710-20 /
topkapı sarayı müzesi / h.2164, y.3a / istanbul / tuval üzerine yağlıboya 50 x 50 cm

 

  

 

199816 / sürname-i hümayun / sultan için gösteri yapan mevlevi mevlevi dervişleri
sahnesi’nden detay / lokman / 1582-3 / topkapı sarayı müzesi / h.1344 / istanbul /
tuval üzerine yağlıboya 50 x 50 cm

 

  

 

199904 / hünername / ı. süleyman’ın avlanışı sahnesi’nden detay ıv / altın matarayı taşıyan
hasodalı ağa / lokman / 1587-8  / topkapı sarayı müzesi / h.1524, y.52b / istanbul / tuval
üzerine yağlıboya  50 x 50 cm

 

  

 

199813 / surname-i vehbi / okmeydanı’nda düzenlenen yaya cirit gösterileri sahnesi’nden
detay / nakkaş levni / 1720 / topkapı sarayı müzesi / a.3593, y.42b  / istanbul / tuval üzerine
yağlıboya 50 x 50 cm

 

  

 

 

199814 / hünername / ı. murat’ın zırhlı kurta ok atışı sahnesi’nden detay / lokman / 1584 /
topkapı sarayı müzesi / h.1523 / istanbul / tuval üzerine yağlıboya 50 x 50 cm

 

  

 

199905 / hünername / kanuni sultan süleyman’ın bir atışta üç yaban domuzunu vuruşu
sahnesi’nden detay / bostancılar / lokman / 1587 / topkapı sarayı müzesi / h.1524, y.55b
/ istanbul / tuval üzerine yağlıboya 50 x 50 cm