english
çalışmalar
sergiler
biyografi
iletişim

  tüm hakları saklıdır

osmanlı dönemi hat sanatı

bu seri, çok renkli osmanlı dönemi türk minyatürleri’nden yorumlanan burçlar ve bu döneme ait tılsım mühürlerden çalışılan resimlerle,  ve özellikle, “harflerin ilmi”nin verdiği ilhamla, bir engin mistik evrenin kapısını aralamaya ve içeri bakmaya çalışıyor. eski yazının akıcı formlarında, hat sanatının güzellikleri yansıtılmaya çalışılırken, yazının yalın ve güçlü görsel etkisi, taşıdığı sembolik anlamlarla zenginleştiriliyor. tuvallerdeki harflerin, yazı olarak okunması değil; öncelikle resim olarak algılanması amaçlanıyor. ancak yine de, salt görsel bir bütüne indirgenmesinler; bir yandan da içerdikleri saklı anlamlar farkedilsin isteniyor.  

 

 seri  42  resimden oluşuyor

 

 

 

200517 / tılsımlı levha (zor rızık yollarını kolay eden) / havas-ül havvas / tılsımlı levha (allah’ın yardımını dileyen) / havas-ül havvas / tuval üzerine yağlıboya

70 x 140 cm

 

 

200518 “allah” ve 98 nokta / tuval üzerine yağlıboya

70 x 140 cm

 

 

200502 / “es-selâm” 131 kez (“her çeşit tehlikeden, belâdan, ateş ve suyun zararlarından koruyan, kullarını selâmete çıkaran”) / “es-selâm” vefki / tuval üzerine yağlıboya

70 x 140 cm

 

 

200506  / hatt-ı satrancilî  (köşeli yazı) ile, kelime-i tevhid / “la ilahe illallah muhammed-i resulullah” (“allah’dan başka tanrı yoktur, hz muhammed onun elçisidir.”) / tuval üzerine yağlıboya

70 x 140 cm

 

 

200510 / gülzâr yazı ile, “al hamd-al vali-al hamd” (“ancak kendisine hamd olan ve tüm kâînatı tek başına yöneten”) / ahmed karahisâri albümü / 1547 / türk  ve islâm eserleri müzesi / istanbul / tuval üzerine yağlıboya

70 x 140 cm

 

 

200605 / küfi yazı ile bakara suresi / 197-201. ayetler / mavi kur’an / 3-9.yy / chester beatty kütüphanesi no 1405 / dublin / tuval üzerine yağlıboya

70 x 140 cm 

 

 

 

200603 / hatt-ı satrancıli (köşeli yazı) ile “bismillahirrahmanirrahim” (tüm kullarına rahmet eden yüce allah’ın adıyla) / karınca duası / “amin” (yarabbi herşey senin dilediğin gibi olsun) / tuval üzerine yağlıboya

70 x 140 cm

 

 

200508 / dilek duası “salat-ı tefriciyye” / “ku’udda olan melekler” / davetnâme-i firdevsî-i tavil / 15.yy / istanbul üniversitesi kütüphanesi / ty 208, 38a - istanbul  / “ vefki” (“muhakkak verdiğimiz rızkımız bitip, tükenmez” ) / tuval üzerine yağlıboya

70 x 140 cm

 

 

200512 / “innel hasenâti yüzhibnes seyyiât”  (“iyilikler, kötülükleri yok eder”) / “velâ yehiykul mekrus seyyiu illâ bi ehlih”  (“kötü niyetler, kötü ameller yalnız, yapanı sarar, yapana döner”) / “ve kina azâben nâr” (“ve bizi dünyanın her türlü azaplarından koru”) / “ebyaz” (şems akreb burcuna gelince müvekkel olan, düşmanları yok eden melek) / davetnâme-i firdevsî-i tavil / 15.yy / istanbul üniversitesi kütüphanesi / ty 208, 56a / istanbul / tuval üzerine yağlıboya

70 x 140 cm

 

 

200511 / celî ta’lîk levha, “men saberâ zaferâ” (“sabreden zaferyâb olur” ) / bursa’lı saatçi mehmet efendi / mevlânâ müzesi / no.2090 / konya / tuval üzerine yağlıboya

70 x 140 cm

 

 

200602 / hatt-ı satrancilî  (köşeli yazı) ile, kelime-i tevhid / “la ilahe illallah muhammed-i resulullah” (“allah’dan başka tanrı yoktur, hz muhammed onun elçisidir.”)  /  “âyet-el kürsî “ / tuval üzerine yağlıboya

120 x 150 cm

 

 

200509 / hatt-ı satrancili ile ihlas sûresi / ahmed karahisâri albümü / 1547 m - s.1b / türk ve islâm eserleri müzesi / istanbul / tuval üzerine yağlıboya

120 x 150 cm

 

 

200419 / nazar duası / ihlâs vefki / pençe-i âli âba (el formunda tilsim) / edgü koleksiyonu  / p dergisi no 29 s.25 / tuval üzerine yağlıboya

120 x 150 cm

 

 

200417 / “ve lillâhil esmâ-ül hüsnâ fad’ühü bihâ” (“allah’ın güzel isimleri vardır. onunla kendisine dua ediniz”) / a’raf sûresi, ayet 173 / “esmâ-ül hüsna” (allah’ın 99 ismi) / tuval üzerine yağlıboya

120 x 150 cm

 

 

200416 / “vallahü min ve raihim mühiyt” (“allah onları çevrelerinden sarmıştır”) / buruc sûresi, ayet 20 / “amin” / alfabe 19 kez / tuval üzerine yağlıboya

120 x 150 cm

 

 

200401 / tılsım mühür / osmanlı dönemi / 16.yy / edgü koleksiyonu / p dergisi no.29,  s.27 / tuval üzerine yağlıboya

120 x 150 cm

 

 

200513 / tâ’lik kıta şeklinde yazı ile, “bâza, bâza her ânçi hesti bâzâ- ger kâfir u gebr u büt perestî bâzâ- in dergeh-î mâ dergeh-î nevmîdî nîst - sâd-bâr eğer tövbe şikestî bâzâ” (“gel, gel, her ne olursan gel- ister kâfir, ister putpereset ol, gel – bizim dergâhımız umutsuzluk dergâhı değildir - yüz kere tövbeni bozmuş olsan da, yine gel “) / ( mevlânâ) / mehmet hulûsi efendi / 1927 / mevlânâ müzesi / no.2097 / konya / tuval üzerine yağlıboya

120 x 150 cm

 

 

200501 / “âyet-el kürsî “ / “amin” / “sücudda olan  melekler” / davetnâme-i firdevsî-i tavil / 15.yy / istanbul üniversitesi kütüphanesi / ty 208, 38a / istanbul /  tuval üzerine yağlıboya

120 x 150 cm

 

 

200415 / “ene nuktatün tahte-l baî” (“ben ba’nın altındaki noktayım”) / “ba” vefki / tuval üzerine yağlıboya

120 x 150 cm

 

 

200514 / cel’i sülüs istif “ve hüve ulâ-külli şey-in kadir”  (“allah herşeye kadirdir”) / şefik bey / süleymaniye kütüphanesi/ istanbul/ tuval üzerine yağlıboya 

120 x 150 cm

X

renginsaltık.com

Tüm hakları saklıdır, izinsiz kopyalanamaz.