TÜM HAKLARI SAKLIDIR 2021

osmanlı dönemi şehir minyatürleri

bu seride, kanuni döneminde “matrakçı” lakabıyla tanınan, matematikçi, tarihçi, hattat, ressam ve silahşör nasuhü’s silâhi’nin “beyan-i menâzil-i sefer-i irakeyn-i sultan süleyman han” adlı eserinde yer alan minyatürler yorumlanıyor. nasuhü’s silâhi’nin, kanuni’nin 1533-36 yılları arasındaki ilk ırak seferi sırasında, ordunun güzergâhı üzerinde yer alan doğa ve yerleşim alanlarını ve bunların birbirlerine göre yerlerini, tamamen kendi gözlemlerine dayanarak, naif bir tatlılık, inandırıcılık ve güzellikle çizdiği bu olağanüstü menzil resimleri, adeta, ait oldukları yerleri aslına uygun olarak gösteren, bir 16. yüzyıl, anadolu, batı iran ve ırak kara atlası niteliğini taşıyor.  altın yaldızlarla bezeli, rengârenk bu minyatürlerde, şehirler, kaleler, surlar; sanki izleyiciyi davet edermişcesine kapıları aralık duran evler, çarşılar, hanlar; bunların yanısıra dağlar, ovalar, ağaçlar ve sular; hatta kuşlar ya da tavşanlar, yakın doğu güneşinin tüm sıcaklığı ile  yansıyor

 

seri 12  resimden oluşuyor

 

 

 

 

 

200801 / “beyân-i menâzil-i sefer-i irâkeyn-i sultan süleyman han” / tebriz minyatüründen
detay / matrakçi nasuh / 1533-36 / istanbul üniversitesi kütüphanesi / t-5964 /  y. 27b /
istanbul / tuval üzerine yağlıboya 80 x 80 cm

 

  

200811 / “beyân-i menâzil-i sefer-i irâkeyn-i sultan süleyman han” / istanbul minyatüründen detay
/ matrakçi nasuh / 1533-36 / istanbul üniversitesi kütüphanesi / t-5964 / y. 8b-9a /istanbul / tuval
üzerine yağlıboya 120 x 150 cm

 

  

200802 / “beyân-i menâzil-i sefer-i irâkeyn-i sultan süleyman han” / gebze minyatüründen
detay / matrakçi nasuh / 1533-36 / istanbul üniversitesi kütüphanesi / t-5964 / y. 12b /
istanbul / tuval  üzerine yağlıboya 80 x 80 cm

 

  

19922 / “beyân-ı menâzıl-i sefer-i ırâkeyn-i sultan süleyman han” / erzurum minyatüründen
detay / matrakçı nasuh / 1533-36 / istanbul üniversitesi kütüphanesi / t-5964 / y. 23b /
istanbul / tuval üzerine yağlıboya 120 x 100 cm

 

  

200809 / “beyân-i menâzil-i sefer-i irâkeyn-i sultan süleyman han” / eskişehir minyatüründen
detay / matrakçi nasuh / 1533-36 / istanbul üniversitesi kütüphanesi / t-5964 / y. 109b /
istanbul / tuval  üzerine yağlıboya  80 x 80 cm

  

 

200805 / “beyân-i menâzil-i sefer-i irâkeyn-i sultan süleyman han” / sivas minyatüründen detay /
matrakçi nasuh / 1533-36 / istanbul üniversitesi kütüphanesi / t-5964 / y. 20a / istanbul / tuval
üzerine yağlıboya 80 x 80 cm

  

 

200808 / “beyân-i menâzil-i sefer-i irâkeyn-i sultan süleyman han” / hille minyatüründen 
detay / matrakçi nasuh / 1533-36 / istanbul üniversitesi kütüphanesi / t-5964 / y. 67b-68a
/ istanbul / tuval üzerine yağlıboya 80 x 80 cm

  

 

200810 / “beyân-i menâzil-i sefer-i irâkeyn-i sultan süleyman han” / adana minyatüründen
detay / matrakçi nasuh / 1533-36 / istanbul üniversitesi kütüphanesi / t-5964 / y. 108b /
istanbul / tuval üzerine yağlıboya 80 x 80 cm

 

  

200807 /“beyân-i menâzil-i sefer-i irâkeyn-i sultan süleyman han” / huban minyatüründen
detay / matrakçi nasuh / 1533-36 / istanbul üniversitesi kütüphanesi / t-5964 / y. 23a /
istanbul / tuval üzerine yağlıboya 80 x 80 cm

 

  

200806 / “beyân-i menâzil-i sefer-i irâkeyn-i sultan süleyman han” / ercis minyatüründen
detay / matrakçi nasuh / 1533-36 / istanbul üniversitesi  kütüphanesi / t-5964 / y. 25b /
istanbul / tuval üzerine yağlıboya 80 x 80 cm

  

 

200804 / “beyân-i menâzil-i sefer-i irâkeyn-i sultan süleyman han” / konya minyatüründen
detay / matrakçi nasuh / 1533-36 / istanbul üniversitesi kütüphanesi / t-5964 / y. 17a /
istanbul / tuval üzerine yağlıboya 80 x 80 cm

 

  

200803 / “beyân-i menâzil-i sefer-i irâkeyn-i sultan süleyman han” / iznik minyatüründen
detay / matrakçi nasuh / 1533-36 / istanbul üniversitesi kütüphanesi / t-5964 / y. 14b /
istanbul / tuval üzerine yağlıboya 80 x 80 cm