TÜM HAKLARI SAKLIDIR 2021

selçuklu’ların sarı çinileri

bu seri, orta asya şaman mirası ile yanıbaşlarındaki bizans sanatını, islam kültürü içinde mükemmel bir ahenk ve şaşırtıcı olgunlukta bir açık yüreklilikle harmanlayarak, kendi özgün sanat üsluplarını yaratmış olan anadolu selçuklu’larının, 13. yüzyılın ilk yarısında, beyşehir gölü kıyısında,  kubad   abad’ da  inşa ettikleri, büyük ve küçük sarayların  gözalıcı zenginlikteki duvar çinilerini yeniden yorumluyor. bu serinin parçalı tuvalleri, selçuklu’ların, farklı desenlerdeki çini karolarla oluşturdukları mozaik duvar panoları gibi; ama onlardan farklı olarak; tek bir büyük deseni meydana getiren çok sayıdaki karolardan iki-üç tanesinin yan yana getirilmesiyle oluşturuluyor. tuvallerin bir kenarları  üçgen köşeli olarak tasarlanarak, dönemin yıldız ve haç çini formlarına ya da selçuklu kümbet mimarisine gönderme yapıyor. çoğunun asılları, türkuaz ve lacivert renkli olan sıraltı çinilerden yorumlanan bu resimlerin tümü, kubad abad’ın, altın, gümüş ve diğer değerli maden tozları kullanılarak yapılan “lüster çini” lerinin renklerinde; yani sarı,  yeşil, kahve tonlarında betimleniyor. bu “sarı çiniler”de, kaftanlarının kollarında, asaletlerinin sembolü “tiraz”ları ve saçlarındaki taşlı tokaları ile badem gözlü, yuvarlak yüzlü, güleryüzlü, hayat dolu saray ileri gelenlerinin portreleri ile selçuklu’ların tılsımlı olduklarına ve olağanüstü koruyucu güçlerine inandıkları, insan başlı; aslan ya da kuş gövdeli, sfenks ya da siren gibi masalsı yaratıklar tasvir ediliyor ve selçuklu’ların çinilerde olduğu kadar, taş ve ahşap oymacılığı gibi diğer mimari bezemelerde de kullandıkları stilize bitkisel ve geometrik desenlerden örnekler yer alıyor.

 

seri  13  resimden oluşuyor

 

 

 

 

200703 kudret ve talihin sembolü, koruyan ve hükmeden iki ruhun simgesi, göğsünde
“es-sultan” yazılı, çift başlı kartal / sıraltı yıldız çiniden detay / kubad abad büyük saray /
13. yüzyıl başı / karatay müzesi / konya / tuval üzerine yağlıboya (50+10) x150cm

  

 

200702 / bağdaş kurarak oturan kadın / sıraltı yıldız çiniden detay / kubad abad küçük saray /
13. yüzyıl başı / karatay müzesi / konya / tuval üzerine yağlıboya (100+10) x100 cm

  

 

200701 / sohbet eden iki kişi / lüster yıldız çiniden detay / kubad abad küçük saray /
13. yüzyıl başı / karatay müzesi  / konya / tuval üzerine yağlıboya (100+10) x100 cm

 

  

200705 sarayı düşmanlardan ve kötülüklerden
koruyan sfenks / sıraltı yıldız çiniden detay /
kubad abad büyük saray / 13. yüzyıl başı /
karatay müzesi / konya / tuval üzerine yağlıboya 
(100+10) x50 cm

  

 

200704 / kadın portresi / lüster yıldız çiniden
detay / kubad abad büyük saray / 13. yüzyıl başı 
/ karatay müzesi / konya / tuval üzerine yağlıboya
(100+10) x 50 cm

  

 

200709 bitkisel ve geometrik desenler ve
“el-muazzam” yazısı / sıraltı haç çiniden detay
/ kubad abad  küçük saray / 13. yüzyıl başı / 
karatay müzesi / konya / tuval üzerine yağlıboya 
(100+10) x 50 cm

  

 

200710 / bitkisel desenler / sıraltı haç çiniden
detay / kubad abad küçük saray / 13. yüzyıl başı 
/ karatay müzesi / konya / tuval üzerine yağlıboya
(100+10) x 50 cm

 

  

200712 / elinde sonsuz yaşamın simgesi nar
tutan kadın / lüster yıldız çiniden detay / kubad
abad küçük saray / 13. yüzyıl başı / karatay 
müzesi / konya / tuval üzerine yağlıboya 
(100+10) x 50 cm

 

 

 

200707 / bağdaş kurarak oturan kişi /
sıraltı yıldız çiniden detay / kubad abad
büyük saray / 13.yüzyıl başı / karatay
müzesi / konya / tuval üzerine yağlıboya 
(100+10) x 50 cm

 

 

  

200708 / bitkisel desenler ve “el-galib” yazısı
/ sıraltı haç çiniden detay / kubad abad küçük 
saray / 13. yüzyıl başı / karatay müzesi / konya
/ tuval üzerine yağlıboya (100+10) x 50 cm

 

  

200711 / bitkisel ve geometrik desenler / sıraltı 
ve lüster haç çiniden detay / kubad abad küçük
saray / 13. yüzyıl başı / karatay müzesi / konya
/ tuval üzerine yağlıboya (100+10) x 50 cm

 

  

200713 / elinde hayat suyunu ve ölümsüzlüğü
simgeleyen kadeh ile tahtta oturan sultan / sıraltı
yıldız çiniden detay / kubad abad büyük saray /
13. yüzyıl başı / karatay müzesi / konya / tuval
üzerine yağlıboya (100+10) x 50 cm

 

  

200706 / çaresizlerin yardımına koşan
melek siren / sıraltı yıldız çiniden detay /
kubad abad küçük saray / 13. yüzyıl başı /
karatay müzesi / konya  / tuval üzerine
yağlıboya (100+10) x 50 cm