TÜM HAKLARI SAKLIDIR 2021

sözcükleri boyamak

bu seride, tipografi kullanılarak resim ve grafik tasarımın; edebiyat ile kesiştiği alanda yapılan denemeler yer alıyor.  çok bilinen latince aforizmalardan bir seçki ile; etkilenilen bazı kitaplardan yapılan alıntılar, büyük ebattaki tuvaller üzerine yazılarak, anlam ve biçim arasındaki kavramsal ilişki kurulmaya çalışılıyor, imgeler metinlerle oluşturuluyor.   her resim; formu ya da rengiyle, ait olduğu kitabın belli bir özelliğini aktarıyor; kimisinde anlamını, kimisinde duygusunu sembolize ederek.  mistik düstur, siyasi nutuk, lirik şiir, erken modern ütopya ile çağdaş distopya gibi çok farklı kaynaklardan gelen bu alıntılar, çeşitliliklerine paralel olarak farklı farklı ortamlarda resmediliyor: yazıt, günlük, duvar yazısı, gotik ya da osmanlı elyazması, harita, ya da iskambil kağıdı formunda… tuval üzerindeki imgeler,  metnin resmi oluyor ya da imgenin kendisi görsel bir metin haline geliyor.  tıpkı bir kitap rafında yan yana duran kitaplar gibi, bu serideki her resim de; içerik, anlam, tür, üslup ya da form bakımından yanındaki resimden çok farklı olan, kendi özel hikâyesini yeniden anlatıyor ve izleyiciyi bu kişisel, görsel kütüphaneyi keşfetmeye çağırıyor.

 

seri  38 resimden oluşuyor

 

 

 

200813  “medeniyetler çatışması ve dünya düzeninin yeniden yapılanması” / bölüm 6, 8 ve 9’dan alıntılar /
samuel p. huntington, 1997 / tuval üzerine yağlıboya 120 x 150 cm

 

  

200901 “cesur yeni dünya” / bölüm 1, “cesur yeni dünya”dan alıntı / aldous huxley, 1932 / tuval üzerine
yağlıboya 120 x 150 cm

  

 

200902 “benim adım kırmızı” / bölüm 28 ve 46’dan alıntılar / orhan pamuk, 1998 / tuval üzerine yağlıboya
120 x 150 cm 

  

 

200903 “kuvay-ı milliye destanı” / “başlangıç” ve bölüm 8’den alıntılar / nazım hikmet, 1941 / tuval üzerine
yağlıboya 120 x 150 cm

 

  

200904 “kabbala’nın gücü” / ekler’den alıntı / yehuda berg, 2001 / tuval üzerine yağlıboya 120 x 150 cm

 

  

200905 “bindokuzyüz seksendört” / bölüm ı ve ııı‘den alıntılar / george orwell, 1949 / tuval üzerine
yağlıboya 120 x 150 cm

  

 

200906 / ”küçük prens” / bölüm ıv, v, vııı ve xxı’den alıntılar / antoine de saint-exupéry, 1946 / tuval üzerine
yağlıboya 120 x 150 cm

 

  

200907 “ince memed” / cilt  ı,  bölüm 7’den alıntı / yaşar kemal, 1955 / tuval üzerine yağlıboya 120 x 150 cm

 

  

201002 “böyle buyurdu zerdüşt” / bölüm 3.3 , “istenmeyen mutluluk üstüne” den alıntılar / friedrich
nietzsche, 1885 / tuval üzerine yağlıboya  120 x 150 cm

 

  

201003 “ütopya” / kitap ı, bölüm 1,4 ve  kitap ıı, bölüm 1,2,3,5,6,8’den alıntılar / thomas more, 1516 / tuval
üzerine yağlıboya 120 x 150 cm

  

 

 

201004 / “insan olmanın psikolojisi” / kısım v ‘değerler’ / bölüm “psikolojik veri ve insani değerler” den alıntılar /
abraham maslow, 1962 / tuval üzerine yağlıboya  120 x 150 cm

  

 

201005 “yirmi aşk şiiri ve bir umutsuz şarkı” / bölüm “yirmi aşk şiiri” / şiir xx “bu gece en hüzünlü dizeleri
yazabilirim” / pablo neruda, 1924 / tuval üzerine yağlıboya  120 x 150 cm

  

 

200908 “yaradanımız medya: medyanın etkileri üzerine bir keşif yolculuğu” / bölüm “ötekiler”den alıntı /
marshall mcluhan, quentin fiore, 1967 / tuval üzerine yağlıboya 120 x 150 cm

 

  

200909 “ingiliz hasta” / bölüm ıv, v, vııı, ıx’dan alıntılar / michael ondaatje, 1992 / tuval üzerine yağlıboya 
120 x 150 cm

  

 

201007 / “deliliğe övgü” / “delilik konuşuyor” kısım 48’den alıntılar / 
desiderius erasmus, 1509 / tuval üzerine yağlıboya 150 x 120 cm  

  

201008 “yüzüncü ad - baldassare’nin yolculuğu” / defter ı, ıı, ııı ve ıv’den 
alıntılar / amin maalouf, 2000 / tuval üzerine yağlıboya 150 x 120 cm

 

  

201009 “yalancı’nın pokeri” / bölüm 4 “yetişkin eğitimi”nden alıntılar /
michael lewis, 1989 / tuval üzerine yağlıboya  150 x 120 cm

  

 

201010 “simyacı” / giriş bölümünden alıntılar / paulo coelho, 1988 / tuval
üzerine yağlıboya 150 x 120 cm

 

  

201013 / “prens” / bölüm 6, 8, 17 ve 22’ den alıntılar / niccolo machiavelli,
1505  / tuval üzerine yağlıboya  150 x 120 cm

  

 

201006 /  “Sevmek Sanatı: Aşkın Doğası Üzerine Bir İnceleme”  /  Bölüm II
‘Aşkın Teorisi’  Kısım 1 ve 2’den Alıntılar  /  Erich Fromm , 1956  /  Tuval
üzerine yağlıboya  /  150x120cm