TÜM HAKLARI SAKLIDIR 2021

soyut figürler

Bu seride, soyut ve ekspresyonist üslupta, büyük boyutlu, az renkli figüratif çalışmalar yer alıyor

 

Seri 55 resimden oluşuyor

 

 

 

19944 sarı lamba yanında iki kişi / tuval üzerine yağlıboya 110 x 130 cm 

 

  

 

19947 / kırmızılı kadın / tuval üzerine yağlıboya 100 x 100 cm

 

  

19932 / oturan çıplak / tuval üzerine yağlıboya 100 x 100 cm

 

  

19924 / béjart’dan baleler / noktalı mayolu balerin / tuval üzerine yağlıboya
140 x 110 cm

 

  

19922 / piston’dan baleler / ‘harika mandarin’den / tuval üzerine yağlıboya 
140 x 110 cm

 

  

19912 / béjart’dan baleler / sırtı dönük balerin / tuval üzerine yağlıboya 
130 x 110 cm

  

 

19925 / uzun, siyah eldivenli kadın / tuval üzerine yağlıboya 
140 x 110 cm

  

 

19951 / 1995 / marlyn monroe / tuval üzerine yağlıboya / 130x100cm

 

  

19953 / masada şarap şişeleri ve bardaklar / tuval üzerine yağlıboya 
100 x 100 cm

 

  

199513 / dantel örtüde üç vazo / tuval üzerine yağlıboya 80 x 85 cm