Rengin Saltık  üniversite eğitimini  ODTÜ  Mimarlik Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tamamladıktan sonra, aynı konuda Ohio State University’de master derecesi aldı. Eğitimine Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nde, Halil Akdeniz yüksek lisans sınıfında özel öğrenci olarak devam etti. Halen çalışmalarını Ankara’daki atölyesinde sürdürüyor.

Rengin Saltık’ın çalışmaları, edebiyat ve çağdaş okumalardan esinlenmiş temalara dayanan seriler halinde. Bugüne kadar ürettiği her seride, seçtiği temaya referansla çalışmaya başlıyor ve resmini bunun üzerine kurguluyor.

İçerikle olduğu kadar, resmin yapılış süreciyle de alâkadar; üstüste binen çok sayıda renk katmanlarıyla çalıştığı tuvallerinde zaman zaman çeşitli doku uygulamalarına da yer veriyor. Kendi ekspresif görsel dili içinde kalmak koşuluyla, serinin temasının/konusunun resim sürecini belli ölçüde biçimlendirmesine izin veriyor. Büyük tuvaller üzerinde, mat ve dingin renkler ve özgür firça darbeleriyle ve ekspresyonist, soyut figürlerle çalışıyor. Hikâyesini anlatırken, sıklıkla tipografi ve sembollerden yararlanıyor. Düşüncelerini, kendi dilinde, daha azla, daha güçlü ifade edebilmek istiyor.

Tuvallerine isim yerine, yapıldıkları yıl ve o yıl içindeki yapılış sıralarını belirten kimlik numaraları veriyor.

Çalışmaları çok sayıda özel koleksiyonda yer alan Rengin Saltık, bugüne kadar Ankara, İzmir ve İstanbul’da 19 kişisel sergi açtı,  9 karma sergiye katıldı.


Solo Sergiler:
2020 / Galeri Siyah Beyaz /Ankara
2012 / M 1886 Sanat Projeleri / Ankara
2010 / Milli Reasürans Sanat Galerisi / İstanbul
2009 / Kare Sanat Galerisi / İstanbul
2008 / A Sanat Galerisi / Astoria  / İstanbul
2008 / A Sanat Galerisi / Metro City Sanat Alanı/ İstanbul
2007 / Odakule Sanat Galerisi / İstanbul  / - Ekim
2007 / Odakule Sanat Galerisi / İstanbul /  - Eylül
2007 / Odakule Sanat Galerisi / İstanbul /  -  Mayıs
2006 / Çankaya Belediyesi / Çağdaş Sanatlar Merkezi / Ankara
2004 / A Sanat Galerisi / İstanbul
2003 / İstanbul Atlıspor / İstanbul
2003 / Galeri Artist – Çukurcuma / İstanbul
2002 / İBB / Taksim Sanat Galerisi / İstanbul
2001 / Milli Piyango Sanat Galerisi / Ankara
1999 / Turkuvaz Sanat Galerisi / Ankara
1999 / Devlet Resim ve Heykel Müzesi Sanat Galerisi / İzmir
1997 / Turkuvaz Sanat Galerisi / Ankara
1995 / Vakıfbank Sanat Galerisi / Ankara

Grup Sergileri:
2014 / M 1886  Sanat Projeleri / Ankara
2003 / A Sanat Galerisi / İstanbul
2002 / Bilkent Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi / Galeri / Ankara
2000 / Galeri Sanatyapım / Ankara
1998 / Piano & Piano Sanat Galerisi / Ankara
1998 / Tema Vakfı / Yalova
1998 / ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi / Ankara
1996 / IMKB Sanat Galerisi / İstanbul
1996 / Deniz Müzesi / İstanbul

© Tüm hakları saklıdır.